Ballerup Rideklub

Championat regler

Championat reglerne er revideret på stævneudvalgsmøde den 18.09.2017 og er gældende fra 1. december 2017

 

BAL’s championatpokaler uddeles hver år til de ryttere som opfylder begge krav:

–       Ryttere der er medlem af BAL

–       Ryttere der rider på hest/pony opstaldet på BAL

 

Så længe rytteren stadig rider og/eller har anden hest opstaldet på BAL, vil point for ekvipager, hvor hesten ikke længere er opstaldet på BAL, forblive i Championatet.

 

Der uddeles ingen pokal såfremt den vindende rytter ikke har opnået minimum 10 point.

 

Vinderen af Championatet er den ekvipage der har opnået flest point, ifølge tabellen.

Championatpokalerne er vandrepokaler. Pokalerne uddeles hvert år ved BAL’s juleafslutning. Stævneåret går fra 01.12 – 30.11.

 

Pointene tælles pr. ekvipage. pr. individuel start i forhold til sværhedsgrad. Ved hold start gives der point for holdets placering. Den enkelte ekvipage får tildelt point tilsvarende den sværhedsgrad, som han/hun har startet.

 

I forbindelse med individuelle mesterskaber og cups som afholdes over flere dage, gives der ikke point for det samlede resultat, men for de enkelte starter i mesterskabet/cuppen – også selv om den enkelte klasse ikke er præmiegivende ved selve stævnet. Der vil derfor være point i klassen, hvis der efter almindelige omstændigheder, i forhold til antal starter i klassen, ville have været uddelt roset/præmie. Dette gælder både dressur-, spring- og kombinerede mesterskaber/cups.

 

Der gives championatpoint for placeringer i klasser ved klub- (D), distrikts- (C), lands- (B) og elitestævner (A), når rytteren har startet for BAL i den pågældende klasse. Ud over disse stævner gives der også championatpoint for BAL’s egne (E)-stævner. Det vil sige E stævner som ikke er BAL’s egen tæller ikke med i Championatet.

 

Point uddeles efter nedenstående skema for E og D-stævner. Ved C-stævner ganges point med 2. Ved B-stævner ganges point med 3 og ved A-stævner ganges point med 4. Hvis der rides fx d-klasser til c-stævner gives der point som om der rides et c-stævne.

 

Der gives ikke point for resultater i klasser hvor man ikke er startberettiget eller udklasset.

 

Hvis flere ekvipager inden for samme disciplin har opnået højeste pointsum, er den ekvipage, der har opnået flest point ved færrest starter, vinder. Giver dette ikke nogen vinder er det den ekvipage der har højest pointgivende start der vinder.

 

Der uddeles 4 pokaler: 2 for spring, 2 for dressur.

 

Resultater
Resultater SKAL indsendes senest 3 uger efter stævnet har været afholdt (med angivelse af hvilken klub man har startet for) for at tælle med. Man er selv ansvarlig for at indsende sine resultater. Resultater opnået i november skal afleveres senest den 30.11. for at tælle med.

Dokumentation i form af resultatliste (billede eller link til live, der virker) skal afleveres pr. mail til staevner@balleruprideklub.dk.
Af dokumentationen SKAL det fremgå: Dato for stævnet, hvilken klub der afholdte stævnet, stævnes niveau (D), (C) & (B) etc, hvilken klasse man startede samt til hvilket resultat.

Stævneudvalget udregner løbende point og opdaterer hjemmesiden.

 

Spring

Der udregnes point efter nedenstående skala.

I spring for pony, givers der i met. B0 point efter kategorien af pony, dvs. fx 80 cm for kat. I = LC, kat II = LB og kat III = LA. Startes og gennemføres der en hesteklasse af en pony, gives der point for hvad højden er for kategorien af pony.

 

Dressur
Der udregnes point efter nedenstående skala.

 

OBS! Ryttere der starter ved BAL’s egne stævner forpligtiger sig til at hjælpe under stævnet, sker dette ikke, vil rytteren blive udelukket af championatet og kan ikke få point resten af året.

Ved hjælp under stævnet menes der følgende:

For hver start rytteren har til et af BAL’s egne stævner, skal der til det pågældende stævne hjælpes minimum 2 timer. Dog er det som max. et krav at hjælpe 4 timer til hvert stævne for at få point til Championatet.

Hvis rytteren er forhindret i at hjælpe til det pågældende stævne hvor man starter, skal dette meddeles forinden til staevner@balleruprideklub.dk hvornår man i stedet (til hvilket andet stævne) kan lægge de pågældende timer.

Det er yderligere tilladt at få forældre eller andre pårørende til at hjælpe i stedet, dog skal dette ligeledes meddeles forinden til staevner@balleruprideklub.dk.

Skulle der mod forventning være ryttere som ikke opfylder ovenstående krav vil det være sportsudvalget som tager beslutningen omkring udelukkelse.

Dressur Pony:

klasse 1.plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads øvrige
LD 1, 2
LC 1, 2, 3
6 5 4 3 2 1
LB 1, 2, 3 12 10 8 6 4 2
LA 1, 2, Kür 18 15 12 9 6 3
LA 3, 4 24 20 16 12 8 4
LA5 30 25 20 15 10 5
LA6, PRI 36 30 24 18 12 6
PRM, FEI pony Kür,
PRT
42 35 28 21 14 7

Dressur Hest:

klasse 1.plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads øvrige
LD 1, 2
LC 1, 2, 3
LB 1, 2, 3
6 5 4 3 2 1
LA 1, 2, 3
LA Kür
FEI 5 års
12 10 8 6 4 2
LA 4, 5, 6
LA 6 Kür
18 15 12 9 6 3
MB 0, 1, 2, 3
MB Kür
FEI 6 års
24 20 16 12 8 4
MA 0, 1 30 25 20 15 10 5
MA 2
PSG, PSG Kür
INT1, INT1 Kür
36 30 24 18 12 6
S – INT1
INT2
42 35 28 21 14 7
GP, GPS,
GP-Kür
48 40 32 24 16 8

Spring

Klasse 1.plads 2.plads 3. plads 4.plads Øvrige B0/U-klasser
LD+Øvr. 6 5 4 3 2 1
LC 12 10 8 6 4 2
LB 18 15 12 9 6 3
LA + Youngster B 24 20 16 12 8 4
MB 30 25 20 15 10 5
MA 36 30 24 18 12 6
S1, 2 42 35 28 21 14 7
S3, 4 48 40 32 24 16 8

Pony spring: I spring for pony, givers der i met. B0 point efter kategorien af pony, dvs. fx 80 cm for kat. I = LC, kat II = LB og kat III = LA. Startes og gennemføres der en hesteklasse af en pony, gives der point for hvad højden er for kategorien af pony.