Ballerup Rideklub

Bestyrelse

Formand
Annette Claudi – valgt på GF for 2 år den 14/3-2018 – udtrådt af bestyrelsen DECEMBER 2018 pga. pony solgt

Næstformand og fungerende formand
Mette Søgren Gade – valgt på GF for 1 år den 14/3-2018 – tiltrådt suppleant

Kasserer
Julie Bjerg Hynne – valgt på GF for 2 år den 22/3-2017

Bestyrelsesmedlemmer (listet alfabetisk efter fornavn)
Ann Lyngberg Mortensen – valgt på GF for 2 år den 22/3-2017
Sidse Schøler – valgt på GF for 2 år den 22/3-2017
Alex Fraenkel – valgt på GF for 2 år den 14/3-2018
Pernille Knudby Skude – valgt på GF for 1 år den 14/3-2018 – tiltrådt suppleant 
 
Michael Friis Jensen – valgt på GF for 2 år den 14/3-2018 – udtrådt af bestyrelsen NOVEMBER 2018 da ponyen er flyttet
 
Sekretær: 
Camilla Jellesmark – valgt på GF for 2 år den 22/3-2017
 
Suppleanter
 
 
Juniorrepræsentanter
N/A
 
Juniorrepræsentant suppleanter
N/A
 
Revisorer
Lisbeth O. Johnson – valgt på GF for 1 år den 14/3-2018
 
Revisorsuppleant
 
Henvendelser til bestyrelsen – skriv til bestyrelse@balleruprideklub.dk

Bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 14. marts 2018