Ballerup Rideklub

Bestyrelse

Formand
Mette Søgren Gade – valgt på GF for 2 år den 10/3-2016

Næstformand
Jais Tingborg – valgt på GF for 2 år den 10/3-2016

Kasserer
Jan Jacobsen – valgt på GF for 2 år den 17/3-2015

Bestyrelsesmedlemmer (listet alfabetisk efter fornavn)
Ann Lyngberg Mortensen – valgt på GF for 2 år den 17/3-2015
Michael Friis Jensen – valgt på GF for 2 år den 10/3-2016 
Pernille Knudby – valgt på GF for 2 år den 17/3-2015 
 
Sekretær: 
Annette Claudi – valgt på GF for 2 år den 10/3-2016
 
Suppleanter
Henriette Martins – valgt på GF for 1 år den 10.03.2016
Helle Oppenheuser – valgt på GF for 1 år den 10.03.2016
 
Juniorrepræsentanter
N/A
 
Juniorrepræsentant suppleanter
N/A
 
Revisorer
Line Klitsø
 
Revisorsuppleant
 
Henvendelser til bestyrelsen – skriv til bestyrelse@balleruprideklub.dk

Bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 10. marts 2016