Ballerup Rideklub

Handicapridning

Handicapridning på Ballerup Rideklub (OBS. Rettelser undervejs)

RETTELSER UNDERVEJS, VI HAR IKKE LÆNGERE LIFT FOR KØRESTOLSBRUGERE.

Ballerup Rideskole kan tilbyde handicapridning. Der forefindes således gode tilkørselsforhold helt ned til ridehallen, hvor det også er muligt at parkere, hvis man er dårligt gående. Desuden findes der opvarmet rytterstue og handicaptoilet.

I selve ridehallen er der installeret lift og kørestolsrampe samt strålevarme til ventende ryttere. Desuden forefindes et stort udvalg af specialudstyr til selve ridningen, herunder specialskind, diverse tøjler mv. Hestene og ponyerne, der indgår i handicapundervisningen, er alle specialuddannede, rolige og pålidelige hest, der er vandt til både skovture og ridning i ridehus.

Undervisningen er individuel, således at særlige interesser og handicap tilgodeses i hvert enkelt tilfælde. Der er således mulighed for enten at ride i terrænet, motoriske øvelser på hest, afspænding på hest, samt egentlige ridetekniske øvelser som at stoppe og dreje hesten.

 

Selve ridningen

Vi mødes altid nede i ridehuset inden timens start. Her fordeler vi heste, fører protokol m.v. Herefter sadles hestene op, og hvis du har lyst og mulighed, er du velkommen til at være med til det. Ellers trækker vi hesten ned i “galoplugen”, som er pladsen foran kørestolsrampen, og herfra stiger du op. Efter de indledende manøvre med at spænde gjord, indstille stigbøjlerne, så de passer til netop dig, er vi klar til at begynde ridningen.

Ridningen kan enten foregå i ridehuset, på ridebanen eller i skoven. I ridehuset træner man det at styre hesten, holde balancen, træner svage muskelgrupper og almindelige ridetekniske principper. Da skoven ligger tæt op ad rideklubben, er en skovtur ofte på programmet. I skoven bliver din balance trænet, og du kommer steder, du ellers aldrig ville have mulighed for at komme. Det vil så vidt muligt være sådan, at du rider på den hest, der passer bedst til netop dig, og den rider du på hele sæsonen, eller til du har lyst til at prøve en anden.

 

Hvem skal jeg kontakte

Kontoret man-ons-fre mellem kl.14-16:30 på 44 65 53 89  eller på mail: rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk

 

 

Priser:

 

Hold af max 5 ryttere

Prisen for en lektion (45 min) en gang ugentlig er .

 

Uden hjælper: 800kr pr. md.

Med 1 hjælper: 1250 kr pr md.

Med 2 hjælper: 1700 kr. pr md.

 

Eneundervisning

 

1 lektion ugentlig af 30 min 1200 kr. pr mdr.

Prøve lektion af 30 min 300kr.

 

 

Prisen dækker lønudgift, hesteleje, hjælpemidler m.vRytteren kan selv søge om støtte til merudgift til ridning via(lov om social service $ 28 for børn og $ 84 for voksne)

 

Eller til nødvendig lægelig velbegrundet behandling  (hvis denne ikke er pensionist) har en trang økonomi, og ikke kan få behandling i det offentlige system(lov om aktiv socialpolitik $ 82)