Ballerup Rideklub

Om ridning og betaling

Rideskolen

Når du går til ridning, skal du betale et halvårligt klubmedlemskab og et månedligt kontingent.

I juli måned betales der ikke for ridning, men for halvårligt klubmedlemskab, her holder rideskolen sommerlukket samtidig med skolernes sommerferie som starter i uge 26 el. 27 til 31 el. 32. Vi informerer om sommerlukningen på forsiden/aktivitetskalenderen. Du betaler således for 11 mdr.s ridning om året.

Der er ikke ridning på helligdage samt i julen d. 23/12 – 1/1. Dog er der ridning påskedag(søndag) og pinsesøndag.

I pinse,- påske, – og juleferien vil der være mulighed for at købe sig til enetime undervisning og evt. skovture.

Ind- og udmeldelser skal foregå skriftligt til rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk. Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse til d. 1.

Eksempel: Du eller dit barn udmeldes ved skriftlig henvendelse d. 14. i måneden, det betyder, at det gælder den efterfølgende 1. og måneden ud. Du rider for dit depositum i den sidste måned.

Ved indmeldelse betales altid klubmedlemskab, månedligt kontingent og et depositum svarende til en måneds ridning. Hvis man er tilmeldt flere hold, betales depositum for hvert enkelt hold svarende til prisen for pågældende hold.

Priser: http://balleruprideklub.dk/priser/rideskolen/

Regninger fra BAL skal være tilmeldt Nets (PBS). Hvis du ikke melder til Nets (PBS), vil der være et administrationsgebyr på 50 kr. pr. faktura.