Ballerup Rideklub

SIKKERHEDS- OG ORDENSREGLER ER NU OPDATEREDE!

Posted by
|

Kære medlemmer,

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal vi som klub have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag.

Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Vi, som klub er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Vi har nu opdateret vores sikkerhedsregler jf. nye regler fra Dansk Ride Forbund og henstiller til alle om at læse disse samt efterleve dem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen