Ballerup Rideklub

Dagsorden til generalforsamling onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.00

Posted by
|

Den årlige generalforsamling afholdes:

Tid:      Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl.18.00)

Sted:     Cafeteriet

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand – ej på valg
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af juniorrepræsentanter
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Ad 3 Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse

Det reviderede regnskab vil foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. Kopier vil være at finde på kontoret.

 

Ad 4 Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

Bestyrelsen stiller forslag om ændring i medlemskontingent.

Senior pr. halvår: 250 kr

Junior pr. halvår: 160 kr.

 

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag er modtaget.

 

Ad 6 – Valg af formand

Helle Carstensen (pensionær) er valgt i 2012 for en 2-årig periode og er derfor ikke på valg.

 

Ad 7 – Valg af kasserer

Der er valg af kasserer:

Følgende medlem har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille:

 • Kasserer Kim Malver – genopstiller

 

Ad 8  – Valg af op til  3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

Der er valg af op til 3 bestyrelsesposter. 2 af bestyrelsesposterne skal besættes af medlemmer fra rideskolen. 1 af bestyrelsesposterne er for en 1 årig periode.

Bettina Larsen (rideskole) udtræder af bestyrelsen.

Lizzi Winther er udtrådt af bestyrelsen.

Følgende medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille:

 • Annette Holck (næstformand) – gentopstiller
 • Eva Vengel Nielsen (rideskole) – opstiller

Der er valg af 2 suppleanter:

Følgende medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille:

 • Eva Vengel Nielsen (rideskole) – opstiller (såfremt hun ikke bliver valgt som bestyrelsesmedlem)

 

Ad 9 – Valg af 2 juniorrepræsentanter:

Der er valg af juniorrepræsentanter:

Ingen medlemmer har Indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Ad 10 – Der er valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Der er valg af 2 revisorer:

Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Der er valg af 1 revisorsuppleant

Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Ad 11  – Eventuelt

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/Ballerup Rideklub / d. 24.02. 2013