Ballerup Rideklub

Medlemsorientering til alle medlemmer af Ballerup Rideklub

Posted by
|

Kære alle

Bestyrelsen beklager, at det er nødvendigt at afskedige vores daglige leder.

Rideklubbens økonomiske situation har været under pres siden handicapafdelingens omsætning og indtægter forsvandt ved udgangen af november måned 2012, og vi må konstatere, at det desværre ikke er lykkedes, at få etableret nye aktiviteter som kan give de samme indtægter.

Vi kommer ud af 2012 med et mindre underskud, og budgettet for 2013 viste et så stort og markant underskud, at det var nødvendigt at foretage forskellige tiltag for at vende udviklingen.

I samråd bl.a. med vores revisor har vi besluttet, at sætte prisen op i rideskolen og bokslejen, og at fjerne alle større planlagte investeringer. Da det stod klart, at dette ikke var nok til at ændre resultatet og at besparelser på lønbudgettet var nødvendigt, besluttede vi, at ændre klubbens organisatoriske opbygning og således nedlægge den daglige leder-funktion.

Det er bestyrelsen rigtig kede af, men vi mener, at dette er nødvendige tiltag, hvis vi skal sikre Ballerup Rideklubs fortsatte eksistens.

Vi beklager i særdeleshed, at vi har måtte afskedige vores daglige leder, men vil i den forbindelse fremhæve, at vi håber, at han vil fortsætte sit virke som springunderviser på Bal.

Vi har holdt medlemsmøde og informeret om ovenstående. Alle medlemmer uanset om de var til stede eller ej, er meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen (via mail), hvis der er yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Ingen spørgsmål er ”for små”, og I skal vide, at I er meget velkomne.

Til slut vil vi opfordre til, at vi alle støtter op om klubben og ikke mindst dens medarbejdere, som også i denne tid har det svært.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
22.02.2013