Ballerup Rideklub

Orientering

Posted by
|

Bestyrelsen og ledergruppen har gennemgået og tilrettet budgettet flere gange. Når vi holder det op imod de faktiske indtægter og udgifter for første kvartal, viser det sig desværre, at der fortsat vil være et betragteligt underskud i 2013. Derfor har en enig bestyrelse besluttet at opretholde nedlæggelsen af daglig leder-funktionen, herunder opsigelsen af vores nuværende daglig leder.

Til gengæld er bestyrelsen ikke færdige med at drøfte, hvordan den fremtidige struktur og drift af rideklubben skal være, herunder om der vil være en evt. anden funktion til vores nuværende daglig leder.

Vi mødes igen på mandag d. 22/4

Vi har, dags dato, haft møde med vores daglige leder om ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

20.04 2013