Ballerup Rideklub

Skabene udvikler sig – og reglerne følger med

Posted by
|

Vi kan I dag tilbyde at leje skabe af følgende størrelse:

Skabe og størrelser (højde, bredde, dybde)           Pris    

små              (h:   40, B: 65, D: 60)                           20 kr

mellem          (h:   90, B: 65, D:60)                            40 kr

stor               (h: 130, B: 65, D:60)                            60 kr

 

Pga. den store efterspørgsel, som gør at vi ikke har skabe nok, så kan man få tilladelse til selv at stille et skab op på en nærmere anvist plads.

Hvis man ønsker et skab eller ønsker at stille et skab op, så skal man kontakte kontoret som vil være behjælpelig med at anvise et skab eller alternativt at anvise en plads til et skab man selv stiller op.

Vi er også ved at løbe tør for plads til nye skabe. Derfor skal man også aftale med kontoret hvor stort et skab man kan få lov at sætte op.

Fremtidige retningslinier for skabe man selv stiller op:

  • Ingen skabshøjder må overstige 2 meter.
  • Stilles der flere skabe ovenpå hinanden, så må den samlede højde heller ikke overstige 2 meter.
  • Bredden må maks. være 75 cm.

Hvis man har eget skab sat op, så skal det tages ned når man ikke længere ønsker at bruge det eller når man fraflytter BAL.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og personalet

28.05.2013