Ballerup Rideklub

Dyreetik på Ballerup Rideklub

Posted by
|

Ballerup Rideklub sætter dyrevelfærd og etik højt, og tager kraftigt afstand for brug af unødig tvang og vold overfor hestene i enhver henseende. Samtidig opfordres alle til at indberette episoder til klubbens bestyrelse i stedet for at lægge skjulte optagelser på de sociale medier, hvilket bestyrelsen også tager kraftigt afstand fra.

 

Når vi nu kommer med denne udmelding, skyldes det, at en optagelse med skjult kamera med en Balleruprytter, der kæmper for at få læsset sin hest på en trailer, er blevet lagt på Facebook og har affødt en hetzende og usaglig kritik af Ballerup Rideklub.

Ballerup Rideklub har som erklæret strategi, at hestevelfærd er et ekstremt vigtigt grundlag for driften af rideklubben. På alle måder bakker vi i teori og praksis op om både lovgivning omkring dyrevelfærd og Dansk Rideforbunds ” Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport”. Det ved alle ryttere og forældre, der kommer på rideskolen.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen tager afstand fra, at man slår sin hest. Samtidigt tager bestyrelsen afstand fra de helt urimelige påstande, som fremsættes på Facebook, både om den konkrete situation, men også om forholdene på Ballerup Rideklub generelt.

F.eks. postuleres der, at vi har heste stående bundet om natten, så de ikke kan lægge sig ned og sove. Dette er en grov beskyldning og helt forkert. Alle heste og ponyer bor i bokse, som reglerne for hestehold foreskriver.

Vi indgår meget gerne i en åben og saglig dialog omkring hestevelfærd og står til rådighed for dem, der måtte have behov for svar i denne sammenhæng.

Det har været ubehageligt at opleve, hvordan personer udenfor Ballerup Rideklub kan få en sag til en eksplodere på de sociale medier og med grove beskyldninger langt fra fakta.

Vi vil gøre alt for at bevare roen og tilliden til Ballerup Rideklub og alle jer, der dagligt bidrager til, at heste, ponyer og ryttere har en sund hverdag i trivsel.

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen på Ballerup Rideklub bekræfter hermed, at vi er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement(er) og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund(s) fastsatte voldgiftsbestemmelser. Det gælder endvidere lovgivningen indenfor dyrevelfærd og Dansk Rideforbunds ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport”.

 

Vi bekræfter endvidere, at vi IKKE har nogen heste eller ponyer stående i spiltove, eftersom det har været forbudt siden januar 2011, da vi overholder loven om hestehold og endvidere arbejder på opfyldelse af de nye regler for 2016 og 2020.

 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksomme på den verserende sag med en videooptagelse på Facebook, og den bliver i øjeblikket håndteret i klubbens eget regi i overensstemmelse med vores vedtægter.