Ballerup Rideklub

Medlemsmøde 14/3 – Pænt og ordentligt

Posted by
|

Pænt og ordentligt på BAL

På medlemsmødet under emnet ’Pænt og ordentligt på BAL’ blev god opførsel og tone på staldgangen også diskuteret, da flere medlemmer har oplevet situationer som kalder på genindførsel af vores regler og den ånd der er tænkt bag dem.  Her er essensen af vores debat.

Staldgangen
Stalden er hesten hjem. Så vi skal værne om det, samtidig med at vi også skal sikre sikkerheden.

Derfor har vi et sæt ordens- og sikkerhedsregler. Men – det er ikke nok med regler. Det kræver vi lever dem ud og det kræver en god kultur. Og denne kultur vil vi gerne have skabt, så det blive en naturlig ting for alle uanset hvilken stald man står i.

Konklusionen blev, at der vil blive udarbejdet et sæt ’huskeregler’ som vi sætter op ved indgangen til staldene og vi hjælper hinanden med at huske på dem.

Ideer til huskeregler der kom frem:

  • Man henter sine ting INDEN man tager sin hest ind på staldgangen. Og man fjerner sin hest INDEN man fjerner sine ting igen.
  • Man lader ikke sin hest stå på staldgangen uden at være bundet op.
  • Skal man snakke, ryge, muge ud mv. gør man det inden man tager sin hest på staldgangen eller efter den er fjernet igen.
  • Massør, klipning mv. skal ske på andre tidspunker end fodringstid og myldretid.
  • Man gør plads (evt. Forlader staldgangen) i fodringstid
  • Man fejer efter sig inden man forlader staldgangen med sin hest uanset hvor meget den har ’grisset’.
  • Man lader ikke sin hest snuse til de heste der står i deres bokse. Tænk at være den hest, som alle heste snuser til hel dagen lang – det er forståeligt hvis de heste føler sig stresset.Der er nok flere og bedre huskeregler – så alle er velkomne til at bidrage.Herudover blev der talt om det er muligt at skabe opsadlingspladser på en anden måde, så vi kan værne om vores heste der står i boksene i staldene. Det kan være at det så må ’koste’ nedlæggelse af ’1-2 bokse i A- hhv B-stalden. Ideen vil indgå i bestyrelsens overvejelser.
Ridehus
Sikkerheden er vigtigt. Så derfor har vi et sikkerhedsregelsæt og regler for ridning i ridehus/baner. Disse skulle også gerne være med til, at man får den gode ridetur.

De kan være svære at huske/forstå, så også her vil vi forsøge at lave nogle gode råd der støtter op om disse. De vil blive hængt op ved indgangen til ridehusene.

Eksempler der blev diskuteret:

  • Der rides alt for tæt på hinanden – så hvad god afstand nok skal uddybes.
  • Man skal huske at sige når man kommer ind i ridehuset INDEN man rider ind så man undgår at skridte ind i en der lige rider forbi.
  • Hvad betyder det at tage hensyn til hinanden, se op osv.
Huskeregler og morgenmøde een lørdag i hver måned
Vi vil forsøge os med et fast morgenmøde hver måned (en lørdag kl.9.00) med morgenmad (10 kr. pr. næse). Her vil vi følge og diskutere kulturen, huskereglerne mv.  Hvad virker og hvad virker ikke. Hvor skal vi sætte en ekstra indsats ind osv. Og evt. andre gode emner.

 

Bestyrelsen 15 marts 2015