Ballerup Rideklub

Kværke – Sådan skal du forholde dig!

Posted by
|

Vi har fået konstateret kværke på BAL. Vi er derfor som sted i karantæne indtil 14 dage efter sidste hest er feberfri og fri for næseflåd/snot.

Det er vigtigt at alle, både rideskoleryttere og privatryttere, opfører sig hensigtsmæssigt i forhold til situationen og følger nedenstående retningslinjer.

Alle syge heste er pt. samlet i sygeboksene bagved og i boksene i gården.

 

Som rideskolerytter skal du sørge for:

– Rør kun ved den hest/pony du skal ride på.

– Hestene/ponyerne skal sadles op/af i deres egne stalde.

– Husk at du skal vaske alt dit udstyr inden du kommer i andre klubber.

– Er du i tvivl om noget så spørg din ridelærer.

.

Som privatrytter skal du sørge for:

– Check din hest/pony hver dag for feber hhv. næseflåd.

– Har din hest/pony feber, flåd/snot ud af næsen eller en byld, så:

 • Kontakt straks Jørgen eller Cathrine for yderligere vejledning.
 • Sæt straks rød seddel op med – Rør mig ikke, jeg er syg.
 • Kontakt din dyrlæge og aftal om du skal have taget en prøve og om din hest/pony skal i behandling.

– Brug af folde/markvej/ridebaner – afvigelser fra normalen:

 • Hest/pony som kun har feber eller har haft feber / har haft flåd ud af næsen /har haft en byld må kun benytte sygefold 10 indtil de har været raske i 10 dage.
 • Hest/pony som har snot/flåd ud af næsen i begrænset omfang må kun benytte sygefold 11. Ejerne af disse heste/ponyer håndteres ikke af foldpersonalet.
 • Hest/pony som har kraftig næseflåd/snot ud af næsen eller en byld må ikke benytte nogen foldene. De må kun trækkes på villavejene.
 • De første 10 dage efter din hest/pony er erklæret rask, må du bruge ridebanerne, hvis du undgår at din hest/pony rør ved barrierer, hegn m.v.
 • Raske heste i gården må ikke være på fold sammen med andre.

– Syge heste/ponyer skal forblive i egen boks, når de strigles, vaskes mv.

– Syge heste/ponyer må ikke trækkes sammen med raske heste.

.- Raske heste må kun benytte eget staldområde, som er som følger:

 • Heste/ponyer i indendørs bokse må kun være i egen stald.
 • Heste/ponyer fra parkeringen og fra boksene bagved må være i gården.
 • Heste/ponyer i boksene i gården må kun være i egen boks. OGSÅ selvom de er raske.

– Brug af trillebør/greb. Udmugning hos syge heste må kun ske ved brug af den røde trillebør og den greb, der har fået påsat et rødt bånd og skilt. Trillebør og greb skal stilles tilbage på cementen nede bagved (der hvor handicapboksene var).

– De syge heste isoleres bedst muligt. Prioriteringen for dem der kommer i sygeboksene bagved er pt:

 1. Dem med byld eller kraftig flåd/snot fra næse
 2. Dem der kommer fra andre steder end boksene i gården
 3. Dem der har lettere flåd/snot fra næsen
 4. Dem der har feber

– Alle syge heste er pt koncentreret i sygeboksene bagved og i boksene i gården.

– HUSK der er lukket for at køre ud med sin hest/pony og der er lukket for at andre heste/ponyer må komme ind på BAL.

– HUSK at vaske dit tøj, hænder mv. inden du møder op i en anden stald eller hvis du kommer fra en anden stald.

 

Personalet på BAL 23.5.2015