Ballerup Rideklub

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 9/8-2015

Posted by
|

Indkaldelse og dagsorden til ekstra ordinær generalforsamling d. 9. august 2015 på Ballerup Rideklub

Indkaldelsen sker jfr. vedtægternes §14. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, idet Helle Carstensen har ønsket at trække sig som formand, og derfor skal vælges en ny formand.

Formanden fortsætter indtil anden er valgt, og varetager fortsat, sammen med bestyrelsen, alle opgaver som hidtidigt.

Bestyrelsen tager Helle’s ønske om at trække sig til efterretning, men vil savne hendes enorme arbejdsindsats. Bestyrelsen vil samtidig takke Helle for hendes tid som formand og den store indsats hun har ydet for klubben.
Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes:

Tid:                Søndag den 9. august 2015 kl. 16.00 (dørene åbnes kl.15.00)

Sted:              Cafeteriet

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Kandidater som ønsker at stille op til posten som formand hhv. som suppleanter skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest d. 2 august.2015.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/Ballerup Rideklub / d. 1.07.2015