Ballerup Rideklub

Bestyrelsesformanden siger farvel og tak for denne gang

Posted by
|

Tak for denne gang

Jeg har efter svære overvejelser besluttet at fratræde som formand og træde ud af bestyrelsen. Det har været 5 gode år – hårde, sjove, lærerige og ikke mindst spændende.

Hvorfor så træde ud nu og ikke vente til GF i marts 2016 vil nogen nok spørge om – og det vil jeg godt prøve at svare kort på her.

Jeg føler, at bestyrelsesarbejdet er ved at tage en drejning, som gør det svært at sikre, at vi fortsat bevarer fokus på en rideklub, som lever op til de rammer, vilkår og muligheder, som kommunen har skitseret – dvs. en rideklub, hvor der både er gode vilkår for rideskolen og for privatafdelingen.

Jeg oplever en udvikling i bestyrelsesarbejdet, hvor der i stigende grad bruges tid på særinteresser, hvilket jeg mener er svært at kombinere med det mandat, vi har fået fra kommunen.

Samtidig føler jeg, at det er blevet sværere at skabe forståelse for, at det er yderst vigtigt, at vi – udover at være et rart og ambitiøst sted – også skal sikre, at vi er en arbejdsplads, hvor de ansatte oplever trygge og stabile vilkår, hvor de kender mål og retning.

Jeg oplever, at det i bestyrelsesarbejdet er blevet sværere at sikre en klub, som balancerer på den gode måde mellem hensynet til bredden og individuelle behov. Der er gået mere ’jeg’ end ’vi’ i den – og hvis vi for mange gange skal tage individuelle hensyn, vil det gå udover de kollektive hensyn og hensynet til de ansatte. Det er en udvikling, jeg er bekymret for, og som jeg mener er i strid med det mandat, vi som bestyrelse har.

Jeg er meget glad for BAL, og har gennem årene brugt meget tid på arbejdet som formand. Når jeg ser tilbage på det seneste år, har der ift. til tidsforbruget været for mange sure oplevelser, og jeg har derfor besluttet, at jeg hellere vil bruge min tid anderledes. Jeg bakker fortsat op om BAL og vil også fremover lægge kræfter i klubben.

Nu vil jeg i stedet glæde mig til at bruge tiden på min hobby sammen med jer dejlige medlemmer, og overlade den videre ledelse af klubben til resten af bestyrelsen.

Jeg vil opfordre til, at vi alle tænker ’vi’ i stedet for ’jeg’, så vi  i fællesskab bevarer en god klubånd, hvor vi hjælper hinanden, og støtter op om vores ansatte  – både på kontoret, i stalden, på rideskolen og for privatunderviserne.

Lad os i fællesskab passe på BAL og værne om en god stemning. Her er masser af talent, dygtige ryttere, loyale ansatte, skønne ponyer og heste. Der er meget at være stolt af.

 

De varmeste hilsner

Helle Carstensen

  1. juli 2015