Ballerup Rideklub

Til medlemmerne i Ballerup Rideklub

Posted by
|
Jævnfør Ballerup Rideklubs vedtægter paragraf 13, som lyder:
 "Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.", foreligges Ballerup Rideklubs reviderede regnskab for 2015 hermed til Generalforsamlingen og kan rekvireres på kontoret.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen