Ballerup Rideklub

Varsling om prisstigning på HØ fra 1. december

Posted by
|

Kære alle pensionærer – og især jer, hvis heste får hø.

Vi har i bestyrelsen netop grundigt gennemgået vores økonomi og ikke mindst regnet på foderudgifterne. Og det viser sig, at udgiften til hø er en stor økonomisk belastning for klubben – og derfor er vi desværre nødt til at varsle en prisstigning over for de pensionærer, der ønsker, at deres heste eller ponyer får hø.

Vi har hele tiden vidst, at hø er væsentligt dyrere – mere end dobbelt så dyrt – end wrap, og derfor indførte vi også i foråret en begrænsning til adgangen til hø, så det kun var heste og ponyer med en dyreerklæring, der kunne få det. Men da der stadig er ca 13, der får det – er det fortsat så stor en post på klubbens budget, at vi ikke synes, det er rimeligt, at de andre medlemmer skal finansiere disse hestes særlige behov. Andre særlige behov betaler pensionæren selv for, fx hvis man vil have bedre og andet foder. Eller hvis hesten kræver særlig pleje.

Derfor har vi besluttet, at pensionæren selv dækker den merudgift, som hø belaster vores indkøb med. Merudgiften for klubben er 115 kr. om måneden hver gang, der serveres 3 kilo hø dagligt. Da de fleste får 3 gange 3 kilo om dagen, så udgør merudgiften 345 kr., som ’kollektivet’ hidtil har betalt. Det, synes vi ikke, er rimeligt.

Som et lille plaster på såret vil klubben nøjes med at opkræve 100 kr. pr daglige 3 kilo. Det vil sige, at hvis din hest eller pony skal have 3 gange 3 kilo hø om dagen vil fra den 1. december koste 300 kr. oveni den pris, en standard wrap-pensionærer betaler.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for konstant at forsøge at holde pensionær-prisen nede, for vi ved godt, at det er belastende med prisstigninger.

Mange hilsner bestyrelsen