Ballerup Rideklub

Derfor reguleres priserne på halm- og pillebokse

Posted by
|

Den 31. januar varslede bestyrelsen prisstigning på træpille-bokse og prisfald på halmbokse pr. 1. marts 2017. Men vi forsømte at forklare baggrunden for prisreguleringerne. Det roder vi bod på nu.

 

Det sker som led i bestyrelsens ønske om, at priserne for opstaldning i højere grad følger de udgifter, klubben har. Så prisen for den enkelte pensionær i højere afspejler de ydelser, som pensionærer får.

Det var også temaet for det medlemsmøde, vi holdt i november 2016. På mødet talte vi især om den varslede differentierede pris på wrap og hø. Da hø er langt dyrere end wrap i indkøb, havde bestyrelsen forud for medlemsmødet besluttet, at pensionærer, der ønsker hø, skal betalte det meste af den merudgift, som det belaster klubben med.

 

I forlængelse af den beslutning og den diskussion er bestyrelsen gået ind bag tallene på vores halm- og pillebokse for at sikre, at priserne afspejler de udgifter, klubben har til de forskellige typer bokse. Prisen har hidtil været 3.600 for halmbokse og 3.300 for pillebokse.

Men siden de beregninger er blevet lavet, er to forudsætninger blevet ændret, så halmbokse ikke længere belaster klubbens økonomi mere end pillebokse, og prisen derfor bør være ens.

Det skyldes, at vi i dag får halm til en langt billigere pris og samtidig ikke længere skal betale for bortskaffelse for møddingen fra halmboksene. Det er en økologisk championdyrker, der både skaffer os den langt billigere økologiske halm og samtidig uden beregning afhenter møddingen. Det har givet os en besparelse på 70.000 om året på bortskaffelseskontoen.

Vores samlede årlige udgifter til indkøb af halm er nu helt nede på 38.000 (til gennemsnitligt 19 heste/ponyer), sammenlignet med træpilleindkøb er på 129.000 kr. (til gennemsnitligt 32 heste/ponyer). Når man beregner pr. boks koster indkøb af halm ca. det halve af, hvad det koster at holde en boks kørende med træpiller.

Hidtil har klubben vurderet, at arbejdstid til halmbokse var så meget større end arbejdstiden til pillebokse, og at det gjorde, at prisen også af den grund skulle være højere for halmboksene. Men beregninger med tidsestimater foretaget af personalet i samarbejde med bestyrelsen viser overraskende – også for bestyrelsen – at det stort set går lige op i tidsforbrug for personalet.

Arbejdsopgaver for personalet ifm med pillebokse er:

  • dagligt at skubbe møddingen på plads (det er der ikke behov for i halmmøddingen, da halm smides i møddingen oppe fra af personalet)
  • fylde op med piller en gang om ugen og regnskab for ekstra piller
  • pakning og uddeling af frokost hø og wrap (halmbokse får kun to gange hø og wrap), så der en ekstra gang fodring for ’pille-hestene’.

 

Arbejdsopgaver for personalet ifm halmbokse er:

  • ugentligt mugning – foregår med maskine og tager mellem 15 og 25 minutter
  • halm hver morgen – nemt da det bliver kørt i baller gennem stalden

 

Samlet set er der derfor ikke noget, der taler for, at det skal være dyrere at stå på halm. Og derfor bliver priserne nu ensrettet til at være 3.450 kr.

Nogle vil spørge, hvorfor regulerede vi ikke prisen i det øjeblik, vi fik aftalen med den økologiske landmand? Det gjorde vi ikke, fordi det var en prøveordning, og vi var meget usikre på, om den ville fortsætte. Det tror vi på nu – og hvis vilkårene ændres igen, så må vi justere igen.

 

Når prisen går op for piller skyldes det stigende pillepriser og øgede udgifter til bortskaffelse. En pose ekstra piller koster fortsat 40 kr.

 

Omkring tilbagebetaling ved bortrejse:

I forlængelse af, at prisen for halm- og træpille-bokse er ens, bliver tilbagebetalingen ved bortrejse også ens. Og er fremadrettet det 25 kr, man får retur pr dag, man er væk uden at man medtager foder og hø/wrap.

Derudover forsømte vi at kommunikere, at pensionærer med hø også får merprisen for hø retur. Dvs er får man 9 kilo om dagen og betaler 300 kr om måneden får man 10 kr retur for hø pr dag. Får man 6 kilo om dagen får 6,50 kr retur om dagen.

 

Og her til sidst et par bemærkninger til debatten og spørgsmålene på Facebook. Det er fint I spørger, og det er forståeligt, at I synes, at prisreguleringer skal begrundes. I skal vide, at vi altid gerne vil have input til at drive klubben bedst og billigst muligt… Selvfølgelig rarest, hvis det foregår i en konstruktiv tone, hvor man mærke, at I og vi har lysten til at drive klubben i fælleskab. At sidde i bestyrelsen er et stykke frivilligt arbejde, og I skal vide, at ingen af os sidder der med andre motiver end, at vi bevarer en dejlig rideskole – også med en god stemning.

 

Mange hilsner

bestyrelsen