Ballerup Rideklub

Revideret championat regler gældende fra 01.12.2018

Posted by
|

Til orintering er championatreglerne revideret med virkning fra det nye championat-år startende den 1. december 2018.

Der er to større ændringer:

  1. Klassens/stævnes kategorisering

I de nuværende regler gives der piont efter kategoriseringen af stævnet (D, C, B etc). Det betyder, at hvis man fx rider d-klasser ved c-stævner ganges resultatet med 2. Sådanne har det altid været, da det var adminstrativt nemmere at se hvilket niveau stævne var, end selve klassen. Med Equip er det nu meget nemmere og vi har derfor valgt at der fra 1/12 kun gives piont jf. Klassens kategorisering, ikke stævnets.

  1. Regler for hjælp

Der stilles krav om at voksne børn selv bidrager og ikke ”bare” lader sine forældre hjælpe på deres vegne. Der indsættes derfor at kun børn under 18 kan få forældre eller andre pårørende til at hjælpe istedet.

________________________________________________

Nedestående kan reglerne glædende fra 1/12 læses. Den 1/12 vil reglerne blive opdateret på hjemmesiden.

BAL’s championatpokaler uddeles hver år til de ryttere som opfylder begge krav:

–       Ryttere der er medlem af BAL

–       Ryttere der rider på hest/pony opstaldet på BAL

Så længe rytteren stadig rider og/eller har anden hest opstaldet på BAL, vil point for ekvipager, hvor hesten ikke længere er opstaldet på BAL, forblive i Championatet.

Der uddeles 4 pokaler: 2 for spring, 2 for dressur.

Der uddeles ingen pokal såfremt den vindende rytter ikke har opnået minimum 10 point.

Vinderen af Championatet er den ekvipage der har opnået flest point, ifølge tabellen.

Championatpokalerne er vandrepokaler. Pokalerne uddeles hvert år ved BAL’s juleafslutning. Stævneåret går fra 01.12 – 30.11.

Pointsystemet
Pointene tælles pr. ekvipage. pr. individuel start i forhold til sværhedsgrad. Ved hold start gives der point for holdets placering. Den enkelte ekvipage får tildelt point tilsvarende den sværhedsgrad, som han/hun har startet. I forbindelse med individuelle mesterskaber og cups som afholdes over flere dage, gives der ikke point for det samlede resultat, men for de enkelte starter i mesterskabet/cuppen – også selv om den enkelte klasse ikke er præmiegivende ved selve stævnet. Der uddeles derfor kun point i klassen, hvis der efter almindelige omstændigheder, i forhold til antal starter i klassen, ville have været uddelt roset/præmie. Dette gælder både dressur-, spring- og kombinerede mesterskaber/cups.

Der gives championatpoint for placeringer når rytteren har startet for BAL i den pågældende klasse og der kan fremsendes dokumentation for placeringen – se regler herfor nedenfor.
Der tildeles championatpoint i henhold til klassens sværhedsgrad og kategoriseringen af selve klassen, klub- (D), distrikts- (C), lands- (B), elite (A) etc.
Point uddeles efter nedenstående skema svarende til d-klasser. Rides der c-klasser ganges point med 2. Ved B-klasser ganges point med 3 og ved A-klasser ganges point med 4.  Hvis der rides fx d-klasser til c-stævner gives der point som om der rides en d-klasse og der ganges ikke op.

Der udregnes point efter nedenstående skala.

(I spring for pony, givers der i met. B0 point efter kategorien af pony, dvs. fx 80 cm for kat. I = LC, kat II = LB og kat III = LA. Startes og gennemføres der en hesteklasse af en pony, gives der point for hvad højden er for kategorien af pony.)

Der gives ikke point for resultater i klasser hvor man ikke er startberettiget eller udklasset.

Hvis flere ekvipager inden for samme disciplin har opnået højeste pointsum, er den ekvipage, der har opnået flest point ved færrest starter, vinder. Giver dette ikke nogen vinder er det den ekvipage der har højest pointgivende start der vinder.

Resultater skal indsendes
Resultater SKAL indsendes senest 3 uger efter stævnet har været afholdt (med angivelse af hvilken klub man har startet for) for at tælle med. Man er selv ansvarlig for at indsende sine resultater. Resultater opnået i november skal afleveres senest den 30. november for at tælle med.

Dokumentation i form af resultatliste (billede eller link til equip, der virker) skal afleveres pr. mail til staevner@balleruprideklub.dk.

Af dokumentationen SKAL det fremgå: Dato for stævnet, hvilken klub der afholdte stævnet, klassens kategorisering fx. (D), (C) & (B) etc, hvilken klasse/sværhedsgrad man startede fx LB1 samt til hvilket resultat man har opnået for at tælle med.

Stævneudvalget udregner løbende point og opdaterer hjemmesiden (1-2 gange i måneden).

Forpligtelser / Udelukkelse:

Ryttere der starter ved BAL’s egne stævner forpligtiger sig til at hjælpe under stævnet: Sker dette ikke, vil rytteren blive udelukket af championatet og kan ikke få point resten af året.

Ved hjælp under stævnet menes der følgende:
For hver start rytteren har til et af BAL’s egne stævner, skal der til det pågældende stævne hjælpes minimum 2 timer. Dog er det som max. et krav at hjælpe 4 timer til hvert stævne for at få point til Championatet.

Hvis rytteren er forhindret i at hjælpe til det pågældende stævne hvor man starter, skal dette meddeles forinden til staevner@balleruprideklub.dk hvornår man i stedet (til hvilket andet stævne) kan lægge de pågældende timer.

For børn under 18 år er det tilladt at få forældre eller andre pårørende til at hjælpe i stedet, dog skal dette ligeledes meddeles forinden til staevner@balleruprideklub.dk.

Skulle der mod forventning være ryttere som ikke opfylder ovenstående krav vil det være sportsudvalget som tager beslutningen omkring udelukkelse.

 

/Stævneudvalget