Ballerup Rideklub

Vigtige datoer i forbindelse med den ordinære generalforsamling 2019

Posted by
|

Generalforsamling afholdes mandag den 11. marts 2019 kl. 18.00 i cafeteriet.

Jf. vores vedtægter §11 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar 2019. Forslag skal sendes til bestyrelsesmailen.

Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen skal skriftligt meddele dette til bestyrelsesmailen, med angivelse af hvilke poster vedkommende ønsker at opstille til (Formand, kassere, bestyrelsesmedlem og/eller suppleant), senest 1 måned før generalforsamlingen. Dvs. senest den 11. februar 2019. 

Dagsorden, de af be­styrelsen fremsatte forslag (herunder forslag på frivillig arbejde som lovet på sidste GF) og andre indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer senest mandag den 25. februar 2019.

Jf. §13 vil det reviderede regnskab for 2018 og bestyrelsens budgetforslag for 2019 vil være tilgængelig for medlemmerne senest den 3. marts 2019. Regnskabet 2018 og budgettet for 2019 vil som normalt kunne afhentes på kontoret.

Vel mødt

Bestyrelsen