Ballerup Rideklub

Interessetimer for alle medlemmer af Ballerup Rideklub

Posted by
|

Forslag vedtaget på generalforsamling d. 11.3.2019:

Vi appellerer til at alle medlemmer af BAL deltager med interessetimer til fx bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde, hjælp ved stævner, hjælp ved arbejdsdage arrangeret af bestyrelsen, eller andre aktiviteter på BAL igangsat af et udvalg eller bestyrelsen for:

  • at der kan afholdes aktiviteter til glæde for klubbens medlemmer
  • at der afholdes stævner, hvor indtægten går til forbedringer af forhold
  • at der afholdes stævner der medvirker til at holde priserne på opstaldningslejen og rideskolen nede

Ryttere der starter ved BAL’s egne stævner forpligtiger sig til at hjælpe under stævnet. Sker dette ikke, kan rytteren ikke deltage i BAL’s championat jf. championat regler.

De medlemmer af BAL, som deltager med interessetimer i forbindelse med stævneafvikling, kan starte til klubbens egne C-distriktsstævner gratis. Et medlem kan således få én gratis start for hver 4 interessetimer udført til samme stævne (af medlemmet selv eller familiemedlem), som dog skal være registreret på de officielle hjælperlister. Dette gælder også for klubklasser afholdt under C-stævnet. Indskuddet betales på normal vis og kan afregnes med sekretariatet under stævnet.

Det gøres i meget større grad synligt:

  • hvad indtægten fra stævnerne har været og hvad pengene går til
  • hvordan indtægten er medvirkende til at holde priserne nede
  • hvilke aktiviteter der har været afholdt, hjælpere takkes, og i særlige tilfælde belønnes

 

Aktiviteter hvor der ikke findes tilstrækkeligt med hjælpere, og der derved lægges et urimeligt stort arbejde hos få, må desværre aflyses.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen