Ballerup Rideklub

Ombygning af B-stalden

Posted by
|

Det er besluttet at samle alle rideskole ponyerne i B-stalden.

Det gør vi ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn, så det bliver muligt for underviserne at være omkring alle ryttere og ponyer.
Selve flytningen af alle rideskoleponyer sker i forbindelse med nedrivningen af ponystald/smedje.

B- Stalden skal dog gøres klar inden. Det betyder at de 4 nuværende bokse tættest på vandet (55,56,59 og 60) rives ned og der etableres 4 nye bokse i ens størrelse samme sted.
Arbejdet forventes at kunne gennemføres uden at flytte andre ponyer, end de 4 ponyer som er i de bokse.

Foderrummet skal rives ned og der skal bygges en ny boks som bliver 2,5 meter bred. Vandspiltovet bevares.
Vandspiltorvet i B-stalden bliver lukket i ombygningsperioden og vil kunne benyttes igen efter ombygningen.
Vi håber, at vejret holder og det bliver muligt at åbne for vandet i gården

Medicinskabet står midt i ombygningen og der kan være begrænset adgang til skabet i ombygningsperioden.
Der skal findes en anden løsning med medicinskabet, når B-stalden tages i brug til rideskolen.

Vi forventer at arbejdet tager 3-4 uger og at arbejdet kan påbegyndes d.18 marts

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og 2020 udvalget