Ballerup Rideklub

Ny dato for generalforsamling

Posted by
|

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2019 på Ballerup Rideklub

Åbn indkaldelsen i word her:

 

  1. Den årlige generalforsamling afholdes:

Tid: ​Onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.30)

Sted: ​Cafeteriaet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent, godkendelse af øvrige kontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af juniorrepræsentanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Evt.

Ad 3 Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse v. kasserer Julie Bjerg Hynne
Det reviderede regnskab vil være tilgængeligt i kopi på kontoret senest 8 dage før generalforsamling

Ad 4 Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
Bestyrelsen stiller forslag om, at nuværende medlemskontingenter bibeholdes

Ad 5 Behandling af indkomne forslag
Der er fremsat forslag om, at sidste års vedtagelse af fritagelse for stævnegebyr, hvis deltagelse som frivillig til stævnet, omgøres.

Ad 6 Valg af kasserer
Julie Bjerg Hynne genopstiller

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Mette Gade(pensionær), genopstiller som suppleant

Mette Augustesen(pensionær), genopstiller som bestyrelsesmedlem

Alex Fraenkel(pensionær), genopstiller som bestyrelsesmedlem

Ad 8 Valg af 2 juniorrepræsentanter
Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille

Ad 9 Der er valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille

Ad 10 Eventuelt

 

Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen