Ballerup Rideklub

Bestyrelse

Formand
Camilla Jellesmark – valgt på GF for 2 år den 11/3-2019

Næstformand
Alex Fraenkel – valgt på GF for 2 år den 14/3-2018

Kasserer
Julie Bjerg Hynne – valgt på GF for 1 år den 11/3-2019 (1 år da Formanden var på valg samme år)

Bestyrelsesmedlemmer (listet alfabetisk efter fornavn)
Ann Lyngberg Mortensen – valgt på GF for 1 år den 11/3-2019 (1 år da der var for mange på valg samme år)
Sidse Schøler – valgt på GF for 2 år den 11/3-2019
Pernille Knudby Skude – valgt på GF for 2 år den 11/3-2019
 
Sekretær: 
Kathrine Brinch Mohr – valgt på GF for 2 år den 11/3-2019
 
Suppleanter
1. Suppleant – Mette Søgren Gade – valgt på GF for 1 år den 11/3-2019
2. Suppleant – Mette Augustesen – valgt på GF for 1 år den 11/3-2019
 
Juniorrepræsentanter
N/A
 
Juniorrepræsentant suppleanter
N/A
 
Revisorer
Lisbeth O. Johnson – valgt på GF for 1 år den 11/3-2019
 
Revisorsuppleant
 
Henvendelser til bestyrelsen – skriv til bestyrelse@balleruprideklub.dk

Bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 11. marts 2019