Ballerup Rideklub

Udvalg

Dressurudvalg
Område: Koordinerer aktiviteterne vedrørerende dressurundervisningen.

Deltagere: Ann Mortensen
Kontaktperson i bestyrelsen: Ann Mortensen

Springudvalg
Område: Koordinerer aktiviteterne vedrørerende springundervisningen.

Deltagere: Mette Søgren Gade og Michael Friis Jensen
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Rideskoledrift udvalg
Område: Varetager alt fra hestemateriale, undervisningstilbud til rideskoleryttere, holdsætning, undervisere, øvrige tilbud og arrangementer til rideskoleryttere.

Deltagere: Cathrine Hohnen (rideskoleleder)
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Rideskoleudvalg
Område: Varetager tilrettelæggelse af 2 årlige rideskolestævner, lige fra propositioner, tilmeldinger, fordeling af ponyer og heste, startlister, indhentning af præmier, baneopsætning og nedtagning samt slutoprydning.  Under rideskoleudvalget ligger rideskolestævne – køkkenudvalget som tæller 4-6 personer.

Deltagere: Eva Vengel Nielsen (ansvarlig), Cathrine Hohen (ansvarlig, samt rideskoleleder)
Kontaktperson i bestyrelsen: Jais Tindborg

Stævneudvalg (eks. rideskolestævner)
Område: Planlægger og fastlægger stævner, stævnedatoer, klasser, officials mv. Planlægger alt op til selve stævnerne og står for selve afviklingen af stævnerne dog eks. køkken. Formidler resultater.

Deltagere: Michael Friis Jensen, Mette Søgren Gade, Henriette Martins, Marianne Sanvig, Nina Krogsgaard-Jensen, Julie Bjerg Hynne & Mette Borre Kjær
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Køkkenudvalg
Område: Køkken ifbm. stævner (exl rideskolestævner). Indkøb og klargøring til stævner, produktion og salg af mad og drikke under stævnerne, oprydning og rengøring af køkken ved tilslut.

Deltagere: Anne Hammering, Annette (Magic), Dorthe Reib
Kontaktperson i bestyrelsen: Pernille Knudsby

Skovudvalg
Område: Repræsentere BAL i Hareskovenes rytterlaug i samarbejde med Naturstyrelsen og arbejder for at forbedre ridemulighederne på Flyvestation Værløse og skoven generelt.

Deltagere: Dorthe Reib og Lissa Leth-Nissen
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Sponsorudvalg
Område: Indhenter og koordinerer sponsoraftaler. Kontakt til sponsorerne.

Deltagere: Anette Claudi, Cathrine Hohnen og Marianne Sanvig
Kontaktperson i bestyrelsen: Anette Claudi

Etablissementudvalget
Område: bygninger, området, personale og ansættelsesvilkår

Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade (formand), Jan Jacobsen (kasserer), Jais Tindborg (næstformand)

Juniorudvalg
Område: Fremme det sociale liv i klubben blandt vores juniormedlemmer

Deltagere: N/A
Kontaktperson i bestyrelsen: N/A