Ballerup Rideklub

Skoven

For information om generelle regler for ridning i skoven henvises til Skov- og Naturstyrelsen

Regler for brug af skoven

Af hensyn til skoven og de andre skovgæster er der fastsat følgende regler for ridning i området:

Der rides:
– På de afmærkede ridestier
– I skovbunden, hvor der er høje træer

Der må ikke rides:
– På de grusbelagte skovveje
– På fortidsminder (f.eks. gravhøje og stendiger)

BAL er repræsenteret i Hareskovenes Rytterlaug som samarbejder med Skov- og Naturstyrelsen (NST) omkring vedlighold og forbedringer for skovens ryttere.

Lissa som har part på Walli og Dorthe med Odessa er vores repræsentanter. Deres heste står begge i stald G.

Kort over Hareskovene kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/media/206853/ridefolder-hareskovene.pdf

Lissa & Dorthe har dannet en facebookgruppe “For Os Om Rider I Hareskovene” Hvor de (og andre) løbende opdaterer om skovene. Alle er velkomne på siden og til at skrive på den.

https://m.facebook.com/groups/1403151443291727

Samtidig er Lissa og Dorthe en del af teamet bag Flyvestation Værløse (FV).

De har været med til at få lavet et ridespor på FV i samarbejde med NST og arbejder forsat på at få flere spor og forbedre det eksisterende spor til glæde for os alle.

På FV er der mulighed for at komme ud på de store åbne vidder. Før 2015 var det forbudt rideområde, så det er et nyt område under udvikling.

Kort over Flyvestation Værløse: http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2016/jul/flyvestation-vaerloese

Vi har dannet facebookgruppen “ For os som rider på flyvestation Værløse” Hvor vi løbende opdaterer om FV. Alle er velkomne på siden og til at skrive på den.

https://m.facebook.com/groups/1643802742533747?_rdr

Har du brug for hjælp eller spørgsmål vil Lissa og Dorthe meget gerne hjælpe.

Vi ønsker alle en god tur i skoven/naturen.