Ballerup Rideklub

Om ridning og betaling

Rideskolen

Når du går til ridning, skal du betale halvårligt medlemskontingent og ridehold månedligt.

I juli måned betales der ikke for ridning, men halvårligt medlemskontingent, her holder rideskolen sommerlukket samtidig med skolernes sommerferie som starter i uge 26 el. 27 til 31 el. 32. Vi informerer om sommerlukningen på forsiden/aktivitetskalenderen. Du betaler således for 11 mdr.s ridning om året.

Der er ikke ridning på helligdage samt i juleferien.

Resten af pinse,- påske, – og juleferien vil der evt. være mulighed for at købe sig til enetime undervisning og evt. skovture.

Ind- og udmeldelser skal foregå skriftligt til rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk. Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse til d. 1.

Eksempel: Du eller dit barn udmeldes ved skriftlig henvendelse d. 14. i måneden, det betyder, at det gælder den efterfølgende 1. og måneden ud. Du eller dit barn rider for depositummet i den sidste måned.

Opkrævning for sidste måneds ridning modregnes depositum, og du skal selv sørge for evt. at afvise betaling for den sidste måned hos nets/betalingsservice eller sørge for ikke at betale, hvis du modtager girokort. Når du ikke det, bedes du sende dit reg nr. + kontonummer til kontoret kontor@balleruprideklub.dk

Ved indmeldelse betales altid ½ årligt medlemskontingent, månedligt ridehold og et depositum svarende til prisen på en måneds ridning. Hvis man er tilmeldt flere hold, betales depositum for hvert enkelt hold svarende til prisen for pågældende hold.

Priser: http://balleruprideklub.dk/priser/rideskolen/

Regninger fra BAL skal være tilmeldt Nets (PBS). Hvis du ikke melder til Nets (PBS), vil der være et administrationsgebyr på 50 kr. pr. faktura/girokort.

Adresse: Kildesvinget 16, 2750 Ballerup
Telefon 4465 5389 (tirsdag og torsdag kl. 14-16.30)
E-mail: rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk
Bank: Registreringsnummer 1551 – konto 3138129993

Følgende skal oplyses ved tilmelding til PBS:
PBS nr.: 01602756
Deb. gr.nr.: 00001
Kundenr./medlemsnr.: xxxx