Ballerup Rideklub

Sponsorer

Hvorfor sponsorere Ballerup Rideklub?

Som en af de største foreninger i Ballerup Kommune er der mange, der har deres daglige eller ugentlige gang på Ballerup Rideklub. Og rigtig mange medlemmer har desuden familie og venner med til ridetimerne og de andre aktiviteter, der foregår på rideklubben. Derfor vil et sponsorat give reklame der når ud til mange mennesker!

Udover reklameværdien mener vi i al beskedenhed, at hvis man støtter Ballerup Rideklub så støtter man Ballerup Kommune til at blive et bedre sted at bo og arbejde. Rideklubben er med til at sikre, at Kommunens borgere kan få opfyldt deres behov for sports- og fritidsaktiviteter uden at bruge lang transporttid, samt at sikre, at der er en bred vifte af sportsaktiviteter at vælge imellem i Ballerup Kommune.

Hvorfor er støtte nødvendig?

Man kunne spørge, hvorfor vi ikke blot øger medlemskontingenterne for at finansiere klubbens drift? Og her er svaret, at vi mener det er vigtigt at alle, uanset økonomisk situation, har mulighed for at gå til ridning. Der er mange udgifter forbundet med at drive en rideklub, da der jo ikke blot skal bruges midler til faciliteter og undervisere men i lige så høj grad til at sikre dyrevelfærden for vores elskede heste. Selvom der lægges en enorm mængde frivilligt arbejde i at drive og udvikle klubben så er der altså stadig brug for støtte!

Hvordan kan man sponsorere?

Som det ses i vores reklamefolder kan man støtte på en lang række måder; med midler til stævner, til materialer/udstyr og til at få en reklame op, hvor den bliver set af flest – i ridehuset. Vi tilbyder så til gengæld, at der kommer navn og firmalink på hjemmesiden, navn på sponsortavlen i rytterstuen, omtale af sponsor i alle relevante sammenhænge samt andre fordele afhængig af hvilken reklamepakke, der vælges. Desuden er der mulighed for at støtte en rideskolepony eller – hest med et årligt beløb, som vil gå til foder, strøelse, vedligehold af seletøj, dyrlæge, smed med mere.

Interesseret?

Hvis du/I er interesserede i at støtte Ballerup Rideklub eller hvis I blot ønsker at høre mere kan vi kontaktes på kontoret på kontor@balleruprideklub.dk / telefon 44 65 53 89.

Herunder finder du Ballerup Rideklubs sponsorer

 

OK

Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Ballerup Rideklub, Læs hvordan her.