Forslag der ønskes behandlet til kommende generalforsamling

03-01-2021

Forslag der ønskes behandlet på vores generalforsamling i marts, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. januar 2021.

Medlemmer der ønsker at opstille til valg på generalforsamlingen, skal skriftligt meddele dette samt hvilke poster vedkommende ønsker at opstille til, senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.

Dato for afholdelse og indkaldelse til generalforsamling meddeles senere på hjemmesiden og på Ballerup Rideklubs facebookside.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Send mail til bestyrelsen: bestyrelse@balleruprideklub.dk