Ind/udmeldelser

Ind/udmeldelser skal ske skriftligt pr. mail til: rideskole@balleruprideklub.dk eller kontor@balleruprideklub.dk

Ved indmeldelse betales altid ½ års medlemskontingent uanset hvor på året indmeldelsen sker, herefter opkræves ½ årligt medlemskontingent hver d. 1/1 og 1/7.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kontor med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

Der er 1 mdr. opsigelse pr. d. 1. i måneden for holdafmeldelse.

Fx. hvis du afmelder hold d. 2. i måneden, har du betalt for pågældende måned og skal altså betale for hele næste måned. Du er tilmeldt holdet og kan ride i hele opsigelsesperioden.