Leje af skabe

Prisændringer gældende pr. 1/1-2023:

Skabe og størrelser (højde, bredde, dybde)           Pris pr. md.     

små              (h:   40, B: 65, D: 60)                           25 kr (før 20 kr)

mellem          (h:   90, B: 65, D:60)                           45 kr (før 40 kr)

stor               (h: 130, B: 65, D:60)                            65 kr (før 60 kr)

Rideskolens store skabe er forbeholdt pensionærer

Rideskolens små skabe er forbeholdt rideskoleryttere

Rideskolens mellem størrelse skabe er forbeholdt rideskoleparter / privat parter

Egne skabe, selvbygget skabe kan lejes af alle.

Hvis man ønsker et skab eller ønsker at stille et skab op, så skal man kontakte kontoret som vil være behjælpelig med at anvise et skab eller alternativt at anvise en plads til et skab man selv stiller op. Man kan ikke indbyrdes bytte pladser eller skabe.

Vi har begrænset antal skabe / skabspladser og der er ofte venteliste til skabene. Derfor skal man altid først aftale med kontoret hvor stort et skab man evt kan få lov at sætte op. 

Retningslinier for skabe man selv stiller op:

Kontoret anviser max størrelse af skabe på nye pladser i forhold til placeringen af skabet, da det er forskelligt hvilke mål som kan lade sig gøre i forhold til højde og breddde.

Hvis man har eget skab sat op, så skal det tages ned når man fraflytter, og når man ikke længere har opstaldning på BAL og overgår som partrytter eller blot aktivt medlem og har mere end ét skab, kan kontoret beslutte at et eller flere skabe fjernes. Kontoret kan inddrage pladser/skabe, som er lejet ud midlertidigt eller skabe der er lejet ud i længere tid til medlemmer af klubben, som ikke længere er aktive.

Kontakt kontoret hvis du ønsker at komme på venteliste til skabsleje her: kontor@balleruprideklub.dk