Formand:
Camilla Jellesmark – genvalgt på GF for 2 år den 10/3-2021

Næstformand:
Mette Augustesen – valgt på GF for 2 år den 19/8-2020 (indtrådt posten efter GF 10/3-21)

Kasserer:
Julie Bjerg Hynne – valgt på GF for 2 år den 19/8-2020

 

Bestyrelsesmedlemmer: (listet alfabetisk efter fornavn)

Inge Hansen - valgt på GF for 2 år den 10/3-2021

Mette Horn – valgt på GF for 2 år den 10/3-2021

Pernille Knudby Skude – genvalgt på GF for 1 år den 10/3-2021

 

Sekretær: 

Kathrine Brinch Mohr – genvalgt på GF for 2 år den 10/3-2021 (Indtrådt posten efter GF 10/3-21)

 

Suppleanter:

1. Suppleant – Mette Søgren Gade – genvalgt på GF for 1 år den 10/3-21

2. Suppleant – Anni Bundesen – genvalgt på GF for 1 år den 10/3-2021

 

Juniorrepræsentanter:
N/A

 

Juniorrepræsentant suppleanter:
N/A

 

Revisorer:
Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab – valgt på GF for 1 år den 19/8-2020

 

Revisorsuppleant:

 

Henvendelser til bestyrelsen – skriv til bestyrelse@balleruprideklub.dk

Bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 10. marts 2021