Formand:
Camilla Jellesmark – genvalgt på GF for 2 år den 22/3-2023

Næstformand:

Inge Hansen - genvalgt på GF for 2 år den 22/3-2023

Kasserer:

Julie Bjerg Hynne – genvalgt på GF for 2 år den 20/3-2024

Sekretær: 

Gitte Hellerup Larsen – valgt på GF for 2 år den 20/3-2024

 

Bestyrelsesmedlemmer: (listet alfabetisk efter fornavn)

Katrine Mohr - genvalgt på GF for 2 år den 22/3-2023

Malene Frøsig Bach – valgt på GF for 2 år den 20/3-2024

Mette Horn – genvalgt på GF for 2 år den 22/3-2023

 

Suppleanter:

1. Suppleant – vakant juli 2024

2. Suppleant – Mette Gade – genvalgt på GF for 1 år den 20/3-2024

 

Juniorrepræsentanter:
N/A

 

Juniorrepræsentant suppleanter:
N/A

 

Revisorer:

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab – genvalgt på GF for 1 år den 20/3-2024

 

Revisorsuppleant:

 

Henvendelser til bestyrelsen – skriv til bestyrelse@balleruprideklub.dk

Bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2024