Ind- og udmeldelser skal ske på skrift til: kontor@balleruprideklub.dk

Medlemskontingent

200 kr. pr. halvår for juniorer u. 18 år

300 kr. pr. halvår for seniorer o. 18 år

Passiv junior: 75 kr. pr. halvår

Passiv senior: 115 kr. pr. halvår

Medlemskontingent opkræves i juli og januar måned samt ved indmeldelse uanset hvor på året indmeldelsen sker.

Som passiv medlem har man ikke stemmeret og kan ikke deltage i ridesportslige aktiviteter.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kontor med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

For at blive medlem af klubben, se menuen "Tilmelding">Medlemskab eller her: Medlemskab