Privatryttere udefra

Du skal være aktiv medlem af klubben for at tilmelde og modtage privatundervisning på BAL.

Udefra kommende ryttere/heste der modtager undervisning på BAL skal have ridehuskort. Dette koster 50 kr. pr. gang / pr. rideundervisningstime og opkræves månedligt sammen med opkrævning for undervisning.

Ridehuskortet kan kun benyttes i forbindelse med at der modtages undervisning og ikke generelt

Det er muligt for eksterne at benytte de undervisere som Ballerup Rideklub har tilknyttet i det omfang at man ikke optager undervisning for klubbens pensionærer. Det betyder i praksis, at det pt. kun er muligt at få fast springundervisning om tirsdagen. Det er muligt for eksterne at byde ind på de tider som vores pensionærer sælger via klubbens Facebook side, dog først når undervisningstiden har været udbudt til salg minimum 24 timer. Løse undervisningstilbud i weekenden kan ligeledes anvendes af eksterne, dog har klubbens pensionærer igen altid fortrinsret.

For en god ordnes skyld skal det lige nævnes at eksterne heste og ponyer ikke har adgang i staldene.